Семенівська РДА
Анонси


Протоколи засідань Громадської Ради

Назад


2018 РІКПротокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 17 травня 2018 року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 31 січня 2018 року

2017 РІКРозпорядження голови РДА від 17 лютого №50 "Про затвердження складу Громадської ради при районній державній адміністрації"

Протокол Установчих зборів інститутів громадянського суспільства по формуванню складу Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 2 березня 2017 року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 21 квітня 2017 року року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 12 вересня 2017 року року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 22 грудня 2017 року року

________________________________________________________________________________________2016 РІКПротокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 14 грудня 2016 року року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 29 серпня 2016 року року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 17 лютого 2016 року року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 17 березня 2016 року року

___________________________________________________________________________________________________

Протокол третього засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 27 травня 2015 року

ЗВЕРНЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ О.Ф. БИЧКОВА

Протокол другого засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 16 березня 2015 року

Протокол першого засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 25 лютого 2015 року

Протокол Установчих зборів інститутів громадянського суспільства для формування складу Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 11 листопада 2014 року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 2 квітня 2014 року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 25 грудня 2013 року

Протокол засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації від 14 листопада 2013 року

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації

м. Семенівка 17 жовтня 2013 року

Присутні: 11 членів Громадської ради (4 відсутні з поважних причин), завідуючий сектором з питань інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації Т.О. Пархоменко – секретар Громадської ради.

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Проблеми ринку праці та зайнятості населення в Семенівському районі.

2. Про реалізацію права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання.

Порядок денний погоджено.

І питання:

Проблеми ринку праці та зайнятості населення в Семенівському районі.

Слухали: директора районного центру зайнятості Л.О. Горла, який повідомив, що завдяки позитивній динаміці розвитку економіки району, виконання наказів та розпоряджень обласної служби зайнятості та голови районної державної адміністрації збереглися позитивні тенденції на ринку праці щодо зайнятості і зниження рівня безробіття серед активного населення.

Станом на 1 жовтня 2013 року на обліку у районному центрі зайнятості перебуває 300 безробітних, що складає 91,4% до відповідного періоду 2012 року.

Послугами районного центру зайнятості скористалися за відповідний період п.р. 1015 незайнятих трудовою діяльністю громадян. Значний відсоток безробітних складають працівники сільського господарства, льняної компанії, шкільних столових, операторів газових котелень та опалювачів, працівників, які працюють сезонно на посадках лісових культур у лісгоспах.

За сприяння центру зайнятості протягом 2013 року працевлаштовано 386 громадян. Також було надано одноразову допомогу 10 безробітним для відкриття власної справи.

Леонід Олександрович окреслив проблемні питання ринку праці та шляхи їх вирішення.

Виступили: В.І. Ткаченко, Г.О. Лагун.

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 11, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Про реалізацію права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання..

Слухали: начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації Н.В. Верхулевську.

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Н.В. Верхулевська зупинилась на тому, що право дитини на сім'ю гарантоване Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Сімейним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указами та Дорученнями Президента України, Соціальними ініціативами Президента України «Діти – майбутнє України».

Законодавство України гарантує цілу низку пільг та допомог сім'ям із дітьми.

На сьогоднішній день на обліку у службі у справах дітей перебуває 60 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (18 сиріт та 42 дитини, позбавлені батьківського піклування). У 2012 році на обліку перебувала 71 дитина.

Протягом 2013 року на первинний облік поставлено 6 дітей, яким надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі вони влаштовані в сімейні форми виховання (3 усиновлено громадянами України, 3 влаштовані під опіку).

У 2013 році усиновлено 10 дітей – 4 громадянами України, 6 іноземцями (у 2012 році було усиновлено 1 дитину).

Зменшилася кількість позбавлень батьківських прав (у 2012 році – 8, у 2013 – 2). Одну дитину повернуто на виховання матері у зв'язку з поновленням її у батьківських правах.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації приділяється значна увага збереженню родини, підтримуються сім’ї, які мають ризик бути позбавленими батьківських прав. Проводиться робота по попередженню вилучення дитини із сім'ї.

Виступили: Л.Б. Ромах, В.Г. Гончаренко, В.І. Ткаченко.

Постановили: інформацію взяти до відома. Провести роботу у трудових колективах по попередженню вилучення дитини із сім'ї.

Голосували:

За – 11, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова Громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка 19 червня 2013 року

Присутні: 12 членів Громадської ради (3 відсутні з поважних причин), завідуючий сектором з питань інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Т.О. Пархоменко – секретар Громадської ради.

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Про стан проведення весняно–польових робіт у сільськогосподарських підприємствах району всіх форм власності.

2. Про соціальний захист громадян району, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС.

3. Про стан роботи, проведеної з благоустрою м. Семенівки з березня по травень 2013 року.

Порядок денний погоджено.

І питання: Про стан проведення весняно–польових робіт у сільськогосподарських підприємствах району всіх форм власності.

Слухали: Поінформував заступник начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Неруш Олександр Олексійович.

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Про соціальний захист громадян району, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС.

Слухали: Поінформувала начальник відділу у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи управління соціального захисту районної державної адміністрації Кравцова Ганна Іванівна.

Виступили: Р.І. Бондаренко, В.Г. Гончаренко, Жадовець.

Постановили: заслухати питання контролю за виділенням коштів центральній районній лікарні для лікування громадян району, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС на наступному засіданні громадської ради.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Про стан роботи, проведеної з благоустрою м. Семенівки з березня по травень 2013 року.

Слухали: Поінформував міський голова Бичков Олександр Федорович

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова Громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

ПРОТОКОЛ №2

засідання Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка 19 березня 2013 року

Присутні: 14 членів Громадської ради (1 відсутній з поважних причин), завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Т.О. Пархоменко – секретар Громадської ради.

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Схвалення Положення про Громадську раду при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

2. Схвалення Регламенту роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

3. Затвердження плану роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013 рік. (

Порядок денний погоджено.

І питання: 1. Схвалення Положення про Громадську раду при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

Слухали: голову Громадської ради В.І. Ткаченка.

Постановили: схвалити Положення про Громадську раду при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

Голосували:

За – 14, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Схвалення Регламенту роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

Слухали: заступника голови Громадської ради Гончаренка В.Г.

Постановили: схвалити Регламент роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

Голосували:

За – 14, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Затвердження плану роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013 рік.

Слухали: голову Громадської ради Ткаченко В.І.

Виступили:

Волк М.М. запропонував внести зміни до річного плану, перенести розгляд питання благоустрою міста та району з липня на квітень місяць.

Р.І. Бондаренко запропонувала:. По розгляду питання «Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 9 місяців 2013 року», добавити «Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців 2013 року. Використання резервного фонду».

Волк М.М. запропонував внести у розділ плану «Інша діяльність» участь членів Громадської ради у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твоїх руках».

Р.І. Бондаренко запропонувала членам Громадської ради взяти участь у обговоренні Комплексної районної Програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2016 року.

Постановили: Затвердити план роботи Громадської ради на 2013 рік зі змінами.

Голосували:

За – 14, проти – 0, утримались – 0.

Рішення Громадської ради:

1. Схвалити Положення про Громадську раду при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

2. Схвалити Регламент роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013-2014 роки.

3. Затвердити план роботи Громадської ради на 2013 рік зі змінами.

4. Розмістити на офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада»: Положення про Громадську раду при райдержадміністрації на 2013-2014 роки, Регламент роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2013-2014 роки, план роботи Громадської ради на 2013 рік зі змінами.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова Громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ СЕМЕНІВСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОТОКОЛ ПЕРШОГО ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ПРОТОКОЛ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ СЕМЕНІВСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОТОКОЛ №4

засідання Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка 13 грудня 2012 року

Присутні: 12 членів Громадської ради (1 відсутній з поважних причин), завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Т.О. Пархоменко – секретар Громадської ради.

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за 9 місяців 2012 року. (Інформує начальник управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації С.В. Черниш).

2. Звіт голови Громадської ради за підсумками роботи у 2012 році . (Інформує голова Громадської ради Ткаченко В.І.).

3. Створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації. ((Інформує голова Громадської ради Ткаченко В.І., пропозиції – члени Громадської ради).

Порядок денний погоджено.

І питання: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за 9 місяців 2012 року.

Слухали: начальника управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації С.В. Черниш).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Звіт голови Громадської ради за підсумками роботи у 2012 році.

Слухали: голову Громадської ради Ткаченко В.І.

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Затвердження ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації.

Слухали: голову Громадської ради Ткаченко В.І.

Виступили: Р.І. Бондаренко, В.Г. Гончаренко, Жадовець.

Постановили: Затвердити ініціативну групу з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації в такому складі:

1. Ткаченко Володимир Іванович голова Семенівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, голова Громадської ради при РДА;

2. Бондаренко Раїса Іванівна голова Семенівської районної організації Спілки жінок України, член Громадської ради при РДА;

3. Жадовець Анатолій Михайлович голова Семенівського районного комітету працівників агропромислового комплексу, член Громадської ради при РДА; 4. Гончаренко Василь Григорович голова Семенівської районної організації ветеранів України, член Громадської ради при РДА;

5. Федюк Тетяна Михайлівна перший заступник голови райдержадміністрації;

6. Пархоменко Тетяна Олександрівна завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ райдержадміністрації;

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Розмістити склад ініціативної групи на офіційному сайті райдержадміністрації.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова Громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

ПРОТОКОЛ №3

засідання Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка 07 вересня 2012 року

Присутні: 9 членів Громадської ради (4 відсутні з поважних причин), завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Т.О. Пархоменко – секретар Громадської ради.

Запрошені: Сікора Ю.Й. – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення.

Бабенко С.М. – методист районного методкабінету відділу освіти райдержадміністрації..

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Питання обговорення проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

2. Внесення пропозицій та зауважень до проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Порядок денний погоджено.

І питання: Обговорення проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Слухали: голову Громадської ради Ткаченка В.І.

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Внесення пропозицій та зауважень до проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Виступили: Гончаренко В.Г., Ткаченко В.І., Шмаровоз А.Я., Жадовець А.М., Дейнеко А.І.

Члени Громадської ради внесли наступні пропозиції:

1. До статті 4.2.2. Охорона здоров’я, впровадження стандартів здорового способу життя

Пропозиція додати: удосконалити систему інформаційного забезпечення щодо пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді.

2. До статті 4.2.4. Гарантування права людини на безпечне довкілля

Пропозиція додати: забезпечити державну підтримку підприємствам, установам, які безпосередньо займаються збереженням і розвитком природно-заповідної мережі.

3. До статті 4.2.8. Вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань та захист культурної спадщини

Пропозиція додати: забезпечити підтримку державою аматорів народної творчості, місцевих художників та літераторів.

4. До статті 4.2.3. Забезпечення прав людей з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями

Пропозиція додати: Своєчасно забезпечувати засобами реабілітації людей з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями у встановлені строки згідно чинного законодавства.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

Постановили: надати пропозиції від Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації по обговоренню проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації для узагальнення.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова Громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

ПРОТОКОЛ №2

засідання Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка 13 липня 2012 року

Присутні: 10 членів Громадської ради (3 відсутні з поважних причин), завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Т.О. Пархоменко – секретар Громадської ради.

Запрошені: Петрухан Валерій Вікторович – начальник районного відділу Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області. Черниш Ігор Валентинович – секретар виконавчого комітету міської ради.

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний: -

1. Про забезпечення особистої безпеки громадян, законності та правопорядку, захисту конституційних прав громадян району. -

2. Гендерні проблеми та шляхи їх подолання, участь жінок у суспільно-політичному, громадському житті району. -

3. Підсумки роботи по благоустрою м. Семенівки за І півріччя 2012 року.

Порядок денний погоджено. -

І питання: Про забезпечення особистої безпеки громадян, законності та правопорядку, захисту конституційних прав громадян району.

Слухали: начальника районного відділу Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області Петрухана Валерія Вікторовича (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома. За результатами доповіді члени Громадської ради вирішили направити подання на розгляд сесії міської ради про обмеження часу на продаж алкогольних напоїв.

Голосували:

За – 10, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Гендерні проблеми та шляхи їх подолання, участь жінок у суспільно-політичному, громадському житті району.

Слухали: голову районної організації Спілки жінок України, члена Громадської ради Бондаренко Раїсу Іванівну (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 10, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Підсумки роботи по благоустрою м. Семенівки за І півріччя 2012 року.

Слухали: секретар виконавчого комітету міської ради Черниша Ігоря Валентиновича.

(доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 10, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова Громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

ПРОТОКОЛ №1

засідання Громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка 10 квітня 2012 року

Присутні: 8 членів громадської ради (5 відсутні з поважних причин), завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Т.О. Пархоменко.

Запрошені: заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення району Іваненко Таїса Борисівна, головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації Коваленко Алла Миколаївна, заступник міського голови Єрмолаєв Олексій Олександрович.

Відкрив засідання голова Громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Про стан здоров’я та надання медичної допомоги дитячому населенню.

2. Формування здорового способу життя в закладах освіти району.

3. Створення нових ОСББ: сучасний стан та подальші перспективи.

Порядок денний погоджено.

І питання: Про стан здоров’я та надання медичної допомоги дитячому населенню.

Слухали: заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення району Іваненко Т.Б. (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 8, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Формування здорового способу життя в закладах освіти району.

Слухали: головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Коваленко А.М. (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 8, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Створення нових ОСББ: сучасний стан та подальші перспективи.

Слухали: заступника міського голови Єрмолаєва О.О.

(доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 8, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка

29 грудня 2011

року

Присутні: 11 членів громадської ради (2 відсутні з поважних причин), перший заступник голови райдержадміністрації Т.М. Федюк, завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Т.О. Пархоменко, запрошені : Косточка О.В. – заступник голови райдержадміністрації.

Відкрив засідання голова громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Звіт голови Громадської ради за підсумками роботи ради у 2011 році.

2. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2012 рік.

3. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 2011 рік.

Порядок денний погоджено.

І питання: Звіт голови Громадської ради за підсумками роботи ради у 2011 році.

Слухали: голову Громадської ради Ткаченка В.І. (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 11, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Затвердження плану роботи Громадської ради на 2012 рік.

Слухали: голову Громадської ради Ткаченка В.І.

Перший заступник голови райдержадміністрації Т.М. Федюк внесла пропозиції до плану роботи Громадської ради на 2012 рік.

Р.І. Бондаренко запропонувала нову форму діяльності – проведення круглих столів з запрошенням спеціалістів різних галузей району.

Постановили: затвердити план роботи Громадської ради при райдержадміністрації на 2012 рік з пропозиціями та доповненнями (додається).

Голосували:

За – 11, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 2011 рік.

Слухали: Косточку О.В. – заступник голови райдержадміністрації (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 11, проти – 0, утримались – 0.

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Пархоменко Т.О.

____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 4

засідання громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка

03 жовтня 2011 року

Присутні: 9 членів громадської ради (4 відсутніх з поважних причин), завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Н.В. Банна, запрошені Горло Л.О. - директор районного центру зайнятості, Сікора Ю.Й. – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Єрмолаєв О.О. – заступник міського голови, Н.В. Тихомирова - завідувач юридичного сектору РДА.

Відкрив засідання голова громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Про роботу терцентру соціального обслуговування населення щодо надання соціальних послуг різним категоріям населення.

2. Про роботу райдержадміністрації зі зверненнями громадян (за ІІІ квартал 2011 року).

3. Про хід виконання Програми зайнятості населення району на 2011 рік.

4. Про стан виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

5. Про підсумки проведеної роботи підприємствами та організаціями з благоустрою м. Семенівка та заходи щодо подальшого впорядкування території міста.

Порядок денний погоджено.

І питання: Про роботу терцентру соціального обслуговування населення щодо надання соціальних послуг різним категоріям населення.

Слухали директора терцентру Н.М. Харченко (доповідь додається).

Постановили:

- громадській раді порушити клопотання перед райдержадміністрацією щодо забезпечення спецавтотранспортом терцентру для надання населенню соціальних послуг та обслуговування проживаючих стаціонарного відділення;

- рекомендувати терцентру підвищити контроль за роботою соціальних працівників під час обслуговування різних категорій населення щодо надання соціальних послуг.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання: Про роботу райдержадміністрації зі зверненнями громадян (за ІІІ квартал 2011 року).

Слухали завідувача юридичного сектору райдержадміністрації Тихомирову Н.В. (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання: Про хід виконання Програми зайнятості населення району на 2011 рік.

Слухали директора районного центру зайнятості Горло Л.О. (доповідь додається).

Постановили: інформацію взяти до відома.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

ІV питання: Про стан виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Слухали заступника начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Ю.Й. Сікору (доповідь додається).

Постановили:

- рекомендувати управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації покращити роботу щодо забезпечення ветеранів ВВВ слуховими апаратами, інвалідними колясками, ліками, твердим паливом, скрапленим газом;

- рекомендувати центральній районній лікарні упорядкувати систему забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів ВВВ та Афганістану;

- рекомендувати центральній районній лікарні покращити медичне обслуговування ветеранів війни у частині проходження медичних оглядів.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

V питання: Про підсумки проведеної роботи підприємствами та організаціями з благоустрою м. Семенівка та заходи щодо подальшого впорядкування території міста.

Слухали заступника міського голови Єрмолаєва О.О. (доповідь додається).

Постановили:

- рекомендувати міській раді упорядкувати міське сміттєзвалище;

- рекомендувати міській раді покращити роботу по ліквідації стихійних смиіттєзвалищ;

- рекомендувати міській раді і міліції покращити контроль за вивезенням сміття населенням та організаціями міста на стихійні сміттєзвалища.

Голосували:

За – 9, проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Голова громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Банна Н.В.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ №3

засідання громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка

19 травня 2011 року

Присутні: 11 членів громадської ради (2 відсутніх з поважних причин), перший заступник голови райдержадміністрації Т.М. Федюк, завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Н.В. Банна, запрошені завідувач юридичного сектору РДА Н.В. Тихомирова, головний спеціаліст відділу освіти О.В.Кресс.

Відкрив засідання голова громадської ради В.І. Ткаченко, який оголосив порядок денний:

1. Особливості застосування Положення та Регламенту про ГР при РДА.

2. Про стан харчування дітей в навчально-виховних закладах району.

3. Про організацію літнього оздоровлення дітей та їх зайнятості під час літніх канікул.

4. Обговорення плану роботи ГР на 2011 рік.

Порядок денний погоджено.

І питання: Особливості застосування Положення та Регламенту про ГР при РДА.

Слухали завідувача юридичного сектору Н.В. Тихомирову.

Постановили: Інформацію щодо застосування Положення та Регламенту про ГР при РДА взяти до відома.

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималось – 0.

ІІ питання: Про стан харчування дітей в навчально-виховних закладах району.

Слухали головного спеціаліста відділу освіти О.В. Кресс (доповідь додається).

Постановили: Направити листи-звернення до ОДА, КМУ, народному депутату щодо забезпечення харчування дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС з 1 вересня 2011 року. Рекомендувати РДА при затвердженні бюджету на 2012 рік збільшити кошти на харчування учнів 1-4 класів та дітей з малозабезпечених сімей.

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималось – 0.

ІІІ питання: Про організацію літнього оздоровлення дітей та їх зайнятості під час літніх канікул.

Слухали першого заступника голови райдержадміністрації Т.М. Федюк (доповідь додається).

Постановили: Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей району не менше 50% від загальної кількості, забезпечити першочергове оздоровлення дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів. Посилити контроль щодо використання путівок Семенівською ЦРЛ.

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималось – 0.

ІV питання: Обговорення плану роботи ГР на 2011 рік.

Постановили: Затвердити план роботи в цілому. Створити комісію по підготовці питання з благоустрою населених пунктів Погорільської, Старогутківської, Чорнорізької, Радомської, Жадівської сільських та міської рад з членів ГР у складі Р.І. Бондаренко, А.М. Жадовця, А.Я. Шмаровоза, Н.В. Банної.

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималось – 0.

Порядок денний засідання Громадської ради вичерпано.

Наступне засідання заплановано провести у другій половині червня.

Голова громадської ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Банна Н.В.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ №2

засідання громадської ради при Семенівській райдержадміністрації

м. Семенівка

16 лютого 2011 року

Присутні: 12 членів громадської ради (1 відсутній з поважних причин), перший заступник голови райдержадміністрації Т.М. Федюк, завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Н.В. Банна.

Відкрила засідання ради голова лічильної комісії Н.М. Харченко, яка наголосила на необхідності обрати секретаря засідання і запропонувала кандидатуру Банної Н.В.

Інших пропозицій не було.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Харченко Н.М. запропонувала затвердити порядок денний засідання громадської ради:

1. Інформація про результати установчих зборів.

2. Затвердження Положення про громадську раду.

3. Затвердження Регламенту громадської ради.

4. Обрання голови громадської ради.

5. Обрання заступника голови громадської ради.

6. Створення постійних комісій громадської ради та затвердження їх складу.

7. Призначення дати наступного засідання громадської ради.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

І питання порядку денного

Слухали:

Ткаченка В.І., який повідомив про затвердження складу громадської ради розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 лютого 2011 року №56.

Вирішили:

Інформацію Ткаченка В.І. прийняти до відома.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІІ питання порядку денного

Слухали:

Харченко Н.М., яка запропонувала прийняти за основу Положення про громадську раду.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Змін до Положення не надійшло.

Положення прийняти в цілому.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІІІ питання порядку денного

Слухали:

Харченко Н.М., яка запропонувала прийняти за основу Регламент про громадську раду.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Змін до Регламенту не надійшло.

Регламент прийняти в цілому.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

ІV питання порядку денного

Слухали:

Харченко Н.М., яка запропонувала визначитися з формою голосування по обранню голови та заступника голови громадської ради.

Внесено пропозицію відкритого голосування.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Гончаренко В.Г. запропонував кандидатуру Ткаченка В.І. на посаду голови громадської ради.

Бондаренко Р.І. запропонувала кандидатуру В.Г. Гончаренка.

Інших кандидатур не надійшло.

За Ткаченка В.І. голосували: за – 6, проти – 6, утримались – 0.

За Гончаренка В.Г. голосували: за – 6, проти – 1, утримались – 5.

У результаті рівного розподілу голосів вирішальним був голос головуючого на засіданні.

Головою громадської ради при райдержадміністрації обрано Ткаченка В.І.

Голова громадської ради В.І. Ткаченко продовжив ведення засідання.

V питання порядку денного

Слухали:

Гончаренка В.Г., який запропонував кандидатуру Бондаренко Р.І. на посаду заступника голови громадської ради.

Бондаренко Р.І. - самовідвід.

Харченко Н.М. запропонувала кандидатуру Смєя В.В.

Смєй В.В. – самовідвід.

Ткаченко В.І. запропонував кандидатуру Харченко Н.М.

Харченко Н.М. – самовідвід.

Надійшла пропозиція припинити висування кандидатур на заступника голови громадської ради.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Надійшла пропозиція на обрання заступником голови громадської ради Гончаренка В.Г.

Голосували:

За – 9, проти – 3, утримались – 0.

VІ питання порядку денного

Слухали:

Бондаренко Р.І., яка запропонувала не створювати комісії.

Ткаченка В.І., який запропонував створити тимчасові комісії.

Харченко Н.М., яка запропонувала створити комісії.

Голосували за створення комісій: за – 1, проти – 1, утримались – 10.

Голосували, щоб створювати тимчасові комісії: за – 10, проти – 2.

VІІ питання порядку денного

Слухали:

Ткаченка В.І., який запропонував провести наступне засідання громадської ради 3.03.2011 року об 11.00.

Голосували:

За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили: провести наступне засідання громадської ради 3.03.2011 року об 11.00.

Виступили:

Федюк Т.М., яка привітала присутніх з обранням голови та заступника громадської ради, побажала плідної роботи громадській раді на благо жителям району.

Голова громадської ради В.І. Ткаченко повідомив, що всі питання порядку денного вичерпано.

Голова оголосив збори закритими.

Голова ради ________ Ткаченко В.І.

Секретар ________ Банна Н.В.

____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ №1

засідання установчих зборів інститутів громадянського

суспільства для формування складу громадської ради

при Семенівській райдержадміністрації


м. Семенівка

08 лютого 2011 року

Присутні: 12 осіб, яких інститути громадянського суспільства (ІГС) висунули кандидатами в громадську раду (список додається), перший заступник голови райдержадміністрації Федюк Т.М., члени ініціативної групи.

Відкрила установчі збори голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Семенівській райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації Т.М. Федюк.

Слухали:

Федюк Т.М. зазначила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 розпорядженням голови райдержадміністрації 17 грудня 2010 року № 418 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів у кількості 8 осіб з числа представників інститутів громадянського суспільства (далі — ІГС) та районної державної адміністрації.

Ініціативною групою здійснено відповідну організаційну та інформаційну роботу, у тому числі проведено три засідання, розповсюджено інформацію щодо підготовки установчих зборів на сайті райдержадміністрації, організовано прийом заяв на участь у зборах. До ініціативної групи надійшло 13 заяв від ІГС. На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалось 12 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (1 представник відсутній з поважних причин), 12 чоловік отримали мандати для голосування.

Федюк Т.М. запропонувала обрати головуючого установчих зборів.

Харченко Н.М. запропонувала кандидатуру Ткаченка В.І. Інших кандидатур не надійшло.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались – 0.

Головуючий Ткаченко В.І. запропонував обрати робочі органи установчих зборів, а саме:

1. Лічильну комісію у складі 3 чол.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались – 0.

Головуючий Ткаченко В.І. запропонував персонально обрати до лічильної комісії:

Харченко Н.М., голову Семенівського районного фонду «Милосердя і здоров’я»;

Сердюкову В.І., голову Семенівської районної організації Всеукраїнського Союзу Жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України»;

Шмаровоза А.Я., заступника голови Семенівського районного відділення Української Спілки ветеранів Афганістану.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались – 0.

2. Головуючий запропонував обрати секретарем зборів Банну Н.В., завідувача сектору з питань внутрішньої політики райдержадміністрації. Голосували: за – 12, проти – 0, утримались – 0.

3. Головуючий Ткаченко В.І. запропонував обрати президію установчих зборів у складі 2 чол.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались – 0.

Головуючий запропонував обрати до складу президії установчих зборів:

Федюк Т.М., першого заступника голови райдержадміністрації;

Ткаченка В.І., голову Семенівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Голосували: за – 12, проти –0, утримались –0.

Головуючий Ткаченко В.І. запропонував затвердити наступний порядок денний установчих зборів:

1. Про виконання постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

2. Про роботу громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації за попередній період.

3. Вибори громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації.

4. Різне.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались –0.

Головуючий запропонував затвердити регламент проведення установчих зборів для обрання громадської ради при Семенівській районній державній адміністрації на 2011 — 2012 роки:

для інформацій — до 10 хв.;

для виступів — до 3 хв.;

роботу зборів закінчити за 1 год.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались –0.

1. Слухали з першого питання порядку денного Федюк Т.М.:

Федюк Т.М. наголосила на послідовності позиції Президента України В. Ф. Януковича в питанні налагодження комунікації влади та громадськості, відмітила важливість співпраці влади та громадськості на шляху пошуку оптимальних рішень задля успішного здійснення реформ, висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю районної державної адміністрації та громадської ради.

Вирішили:

Виступ Т.М. Федюк взяти до відома.

Голосували: за –12, проти – 0, утримались – 0.

2. Слухали про роботу попередньої громадської ради при Семенівській райдержадміністрації Гузоватого С.М.

Гузоватий С.М. навів конкретні приклади роботи громадської ради при райдержадміністрації, причини припинення її роботи та висловив побажання новоствореній громадській раді врахувати досвід роботи попередньої громадської ради (доповідь додається).

Вирішили:

Інформацію С.М. Гузоватого взяти до відома.

Голосували: за -12, проти – 0, утримались – 0.

3. Слухали з питання 3 порядку денного:

Головуючий Ткаченко В.І. оголосив пропозицію ініціативної групи: обрати громадську раду у складі 13 осіб.

Голосували: за –12, проти – 0, утримались – 0.

Слухали: Федюк Т.М., яка привітала всіх з формуванням складу Громадської ради, побажала плідної роботи та запропонувала провести перше засідання громадської ради після підписання головою райдержадміністрації розпорядження про затвердження її складу, а до цього часу опрацювати проект Положення про Громадську раду.

Головуючий Ткаченко В.І. запропонував призначити перше засідання громадської ради на 16.02.2011р.

Вирішили:

Призначити перше засідання громадської ради 16.02.2011р. об 11.00.

Голосували: за – 12, проти – 0, утримались – 0.

Головуючий Ткаченко В.І. запропонував всім членам ГР надати свої пропозиції:

до проекту Положення про громадську раду;

пропозиції щодо структури Громадської ради (комітетів, комісій), назв комітетів;

щодо кандидатур на посади голови, заступника, секретаря; регламенту роботи Громадської ради;

щодо бажання працювати у певному комітеті (комісії).

Голосували: за –12, проти – 0, утримались – 0.

Головуючий Ткаченко В.І. повідомив, що всі питання порядку денного вичерпано.

Головуючий оголосив збори закритими.

Голова зборів _______________________ Ткаченко В.І.

Секретар _______________________ Банна Н.В.

____________________________________________________________________

Назад16 Травня 2018 09:07
08 Травня 2018 14:15
02 Квітня 2018 15:42
21 Лютого 2018 16:24
21 Лютого 2018 16:12
08 Лютого 2018 11:10
05 Лютого 2018 15:05
Грантовий Дайджест "Будь у курсі подій - дій!"

01 Лютого 2018 10:56
01 Лютого 2018 10:53
30 Січня 2018 15:12
18 Січня 2018 12:32
27 Грудня 2017 09:17