Соціальні виплати на дітей

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних

груп населення з 1 липня 2018 року встановлені в такому розмірі:

• для дітей віком до 6 років – 1559 грн (був 1492 грн),

• дітей віком від 6 до 18 років – 1944 грн (1860 грн),

• працездатних осіб – 1841 грн (1762 грн),

• осіб, які втратили працездатність – 1435 грн (1373 грн).

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами або так звані «декретні»

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 липня 2018 року вона не може бути меншою, ніж 460,25 грн (була 440,50 грн).

Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається без змін і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Окрім виплат при народженні дитини, з 1 вересня цього року сім'ї отримуватимуть від держави бебі-бокс (пакунок малюка) — коробку з необхідними речами для перших тижнів життя малюка – це додатково:

- навчальна література для батьків (книги і брошури по догляду за дитиною)

- косметика з догляду за малюком (присипка, масло, крем, фітозбори для купання)

- гігієнічні засоби (дитячі серветки, пелюшки, підгузки, ватні диски і палички, ножиці, термометр)

- текстильна продукція (ковдра, спеціальний дитячий матрац, комплект одягу: шапочка, повзунки, розпашонка, боді і т.п.)

Допомога одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Скажімо, у сім’ї проживає дві особи: мати-одиначка і шестирічна дитина. Середньомісячний дохід сім’ї — 2 500 грн (заробітна плата, виплати після народження дитини, інші джерела доходу). Тож середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 1250 грн (2500:2). Розмір допомоги такій сім’ї з липня буде такий: 1944 грн – 1250 грн = 694 грн.

З липня максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років складає 1559 грн (1492 грн),

• від 6 до 18 років – 1944 грн (1860 грн),

• від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1841 грн (1762 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини.

Для дітей до 6 років вона надається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 3118 грн (була 2984 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника – 1435 грн. То розмір допомоги буде – 1683 грн (3118 грн – 1435 грн).

Від 6 до 18 років: як різниця між 3888грн (двома прожитковими мінімумами для дітей цього віку – 3888 грн (3720 грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 3118 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3888 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 779,50 грн (був 746 грн), від 6 до 18 років – 972 грн (був 930 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший, ніж 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі :

• для працездатних осіб – 386, 61 грн (370,02 грн),

• для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1435 грн(1373 грн),

• для дітей віком до 6 років –1325,15 грн (1268,20 грн),

• для дітей віком від 6 до 18 років –1652,40 грн (1581 грн),

• для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –1564,85 грн (1431, 40 грн).

Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Окрім того, для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%.

Для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, а також для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) у Книзі реєстрації народжень провадиться за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на 20%.

Також додатково розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років – на 250 грн, на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 грн.

Допомога інвалідам з дитинства

Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 2960, 40 грн(2876.40грн), підгрупа Б – 2178.00 грн (2178.00 грн).

Інваліди з дитинства II групи – 1452.00 грн (1452.00 грн).

Інваліди з дитинства III групи – 1452.00 грн (1452.00 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги 1777 грн (1700 грн)

Допомога за померлого годувальника

Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника. З 1 липня розміри цієї допомоги будуть такі:

• на одну дитину – 1435 грн,

• на двох дітей – 1722 грн,

• на трьох дітей і більше – 2152,50 грн.

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менший, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів у липні 2018 року такий:

• для дітей до 6 років не менше 779,5 грн (15 59 грн × 50 %);

• для дітей від 6 до 18 років — 972 грн (1 944 грн × 50 %).