Відповідно статті 22 Закону України «Про державну службу» з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття посади державної служби  відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджується Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 25.03.2016 р. №246 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF).