Номенклатура архівного відділу на 2018 рік

Положення про архівний відділ на 2018 рік

Положення про експертну комісію архівного відділу на 2018 рік

Доповнення до історичної довідки архівного відділу

Посадова інструкція начальника архівного відділу Семенівської районної державної адміністрації на 2018 рік

Номенклатура архівного сектору на 2017 рік

Доповнення до історичної довідки

Положення про експертну комісію архівного сектору

Положення про архівний сектор

Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду

Про затвердження Порядку доступу до приміщення архівного відділу районної державної адміністраціїНоменклатура справ на 2015 рік

Правила охорони праці в архівних установах

П О Л О Ж Е Н Н Я про охорону праці архівного відділу Семенівської районної державної адміністрації та комунальної установи «Районний трудовий архів» Семенівської районної ради

І Н С Т Р У К Ц І Я з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп'ютером працівників архівного відділу Семенівської районної державної адміністрації та комунальної установи «Районний трудовий архів» Семенівської районної ради

П О Л О Ж Е Н Н Я про інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці в архівному відділі Семенівської районної державної адміністрації та комунальній установі «Районний трудовий архів» Семенівської районної ради

І Н С Т Р У К Ц І Я з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами в архівному відділі Семенівської районної державної адміністрації та комунальній установі «Районний трудовий архів» Семенівької районної ради

ПОЛОЖЕННЯ про архівний відділ Семенівської районної державної адміністраціїПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника архівного відділу Семенівської районної державної адміністраціїІНСТРУКЦІЯ з діловодства в архівному відділі Семенівської районної державної адміністраціїІНСТРУКЦІЯ з обліку документів в архівному відділі Семенівської районної державної адміністраціїЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ архівного відділу Семенівської районної державної адміністраціїІсторична довідка

Дані про створення архівного відділу відсутні.

З вивчених архівних матеріалів відомо, що з 1948 по 1950 рік завідуючим райархівом УМВС Чернігівської області працював Білоус Андрій Якович.

З 11 вересня 1951 року у МВС Чернігівської області на посаду завідуючого райархівом прийнятий Ковтун Петро Васильович.

01 квітня 1959 року Ковтуна Петра Васильовича відряджено до виконавчого комітету Семенівської районної ради депутатів трудящихся Чернігівської області начальником архівного відділу.

03 травня 1963 року на посаду начальника архівного відділу виконавчого комітету Семенівської районної ради депутатів трудящихся Чернігівської області призначено Хлипуна Василя Семеновича.

28 січня 1977 року на посаду начальника архівного відділу виконавчого комітету Семенівської районної ради депутатів трудящихся Чернігівської області призначено Долгополову Олену Володимирівну.

На підставі Закону України «Про Представника Президента України» від 05 березня 1992 року № 2167-Х11 та Указу Президента України «Про Положення про міську державну адміністрацію», затвердженого 14 квітня 1992 року № 252 створена Семенівська районна державна адміністрація, до складу якої по принципу безпосереднього підпорядкування, увійшов архівний відділ.

Відповідно до рішення 1-ї сесії XХII скликання «Про утворення відділів і управління виконкому районної Ради» від 08 липня 1994 року при виконкомі районної Ради утворені відділи і управління, до яких увійшов і архівний відділ.

Відповідно до рішення 1-ї сесії XХII скликання «Про ліквідацію секретаріату районної Ради XXI скликання та районної державної адміністрації» від 08 липня 1994 року ліквідовано секретаріат районної Ради XXI скликання та районну державну адміністрацію і доручено виконкому районної Ради народних депутатів утворити комісію для проведення ліквідації та прийняття повноважень адміністрації. В цьому ж рішенні зазначено, що структурні підрозділи адміністрації припиняють свою діяльність після формування органів виконавчої влади району.

Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 року «Про обласні, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державні адміністрації» рішенням 4-ї сесії XXII скликання Семенівської районної Ради народних депутатів «Про ліквідацію виконавчого комітету районної Ради народних депутатів та його органів» від 11 серпня 1995 року ліквідовано виконавчий комітет районної Ради, секретаріат районної Ради та виконкому, апарат при керівництві Ради та виконкому, структурні підрозділи виконкому, до яких увійшов архівний відділ. Також в рішенні зазначено, що районна державна адміністрація є правонаступником виконавчого комітету районної Ради народних депутатів з виконання зобов’язань, прав та обов’язків.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1995 року №885 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 1995 року №182 розпорядженням голови Семенівської районної державної адміністрації «Про встановлення граничної чисельності працівників управлінь та відділів районної державної адміністрації» №114 від 07 грудня 1995 року встановлена гранична чисельність працівників управлінь та відділів районної державної адміністрації згідно з додатком №1, №2. Де в додатку №2 до розпорядження №114 від 7 грудня 1995 року зазначений архівний відділ.

01 лютого 2005 року на посаду начальника архівного відділу Семенівської районної державної адміністрації призначена Савенок (Тихомирова) Світлана Сергіївна.

09 листопада 2009 року архівному відділу Семенівської районної державної адміністрації надано статус юридичної особи, яка має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установі Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10561020000000287.

21 квітня 2011 року рішенням четвертої сесії шостого скликання Семенівської районної ради Чернігівської області створено комунальну установу «Районний трудовий архів» Семенівської районної ради, завідувачем якої призначено Дормідонтова Дмитра Вікторовича. Обидва архіви знаходилися за адресою по вулиці Центральна, 14 м. Семенівка.

З метою заміни будівлі архівного відділу у районному будинку культури виділено приміщення загальною площею 129 м2. На вказаній площі розміщено архівний відділ Семенівської районної державної адміністрації та комунальну установу «Районний трудовий архів» Семенівської районної ради. На даний момент установа працює. Архівний відділ Семенівської районної державної адміністрації має 2 приміщення, одне з яких пристосоване під архівосховище. Площа архівосховища складає 54.6 м2, кабінету – 19.2м2. Протяжність стелажного обладнання складає 277 м/п.

Комунальна установа «Районний трудовий архів» розміщується у 2-х приміщеннях, одне пристосоване під архівосховище. Його площа становить 31,3 м2. Кабінету завідувача – 15,6 м2. Протяжність стелажного обладнання складає 159 м/п.

Перед приміщеннями архівів знаходиться тамбур загальною площею 8.1 м2.

На даний час архівний відділ розташований за адресою по вул. Червона Площа, 7а м. Семенівка.

13 грудня 2013 року на посаду начальника архівного відділу Семенівської районної державної адміністрації призначена Мотора Наталія Іванівна.

Начальник архівного відділу районної державної адміністрації Н.І.Мотора